Browse Dataset Files

ICGC PCAWG Dataset: MELA-AU PCAWG WGS BWA

Dataset ID Technology Samples
EGAD00001002157 N/A 140

Dataset Description

ICGC PCAWG Dataset for WGS BAM aligned using BWA MEM. Project: MELA-AU.

 Files